GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

    GAP Bölgesi Turizm odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

    banner_1

    Bütüncül bir yaklaşımla Bölge’nin kültürel mirasını korumak, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını gerçekleştirmek Proje’nin amacını oluşturmaktadır.

    Bizden Haberler

    Turizm Sektöründen Haberler