GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

    guney-dogu-anadolu-haritasiProjenin Kapsamı: 

    GAP Bölgesi’nde kültür ve turizme yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak İl ölçeğinde değil, Bölge ölçeğinde yürütülmesini sağlamak, İlgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Bölge ölçeğinde turizm çekim merkezleri oluşturmak, GAP Bölgesi turizmini çeşitlendirmek, alternatif turizm alanları oluşturmak, kültür, inanç turizminin yanı sıra diğer turizm türlerinin de tanıtılmasını sağlamak, “Markalaşma” çalışmalarını başlatarak Bölge’nin turizm gelirlerini artırmak ve turizm odaklı istihdam alanları oluşturmak Projenin kapsamını oluşturmaktadır.