GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

  GAP İdaresi Başkanlığı

  M. Suphi Özer

  Çevre, Fiziksel Gelişme Ve Yerel Yönetimler

  Genel Koordinatörü

  Necmeddin Cevheri

  Çevre, Kültür ve Turizm Koordinatörü

  Kasım Bağlam

  Turizm Pazarlamacısı

  Ahmet Tabanlıoğlu

  IT Uzmanı

  Leyla Akbıyık

  Şehir Plancısı

  Muhammed Çakır

  Ulaşım ve Destek Elemanı